1918-ci ilin mart ayına kimi İrəvan quberniyasının dağıdılmış və əhalisi tərk edilmiş müsəlman kəndlərinin siyahısı

 

Qəzaların, milis sahələrinin və kəndlərin adı Ümumi fəaliyyət göstərən təsərrüfatların sayı Əhalinin sayı Ümumi
kişi qadın
İrəvan qəzası
I - milis sahəsi
1. Dəməçirməz 70 203 184 387
2. Zər 170 396 310 706
3. Kamal 100 335 290 625
4. Küdzəcik 24 73 46 119
5. Mapos 90 250 176 426
6. Oxcaverd 115 209 224 493
7. Puta 40 121 87 208
8. Kəriçpu 32 119 69 188
9. Koxt-Tətirli 20 44 35 79
10. Əli-Kirix 37 119 83 202
11. Ağamzalı 143 438 405 843
12. Cəbəçili 63 193 162 355
13. Xarratlı 62 254 242 496
14. Uluzanlı 500 1684 1489 3173
15. Qaradağlı 62 254 242 496
16. Karacar 64 328 310 638
17. Raqanlı 56 229 203 432
18. Əbil-kənd 34 134 122 256
19. Sabunçi 35 110 92 202
20. Kəmərli 151 450 411 861
21. Torpaqqala 56 216 199 415
22. Qaraqoyunlu 67 227 205 432
23. Düyin 92 187 145 332
24. Bzovənd 28 59 37 96
25. Qaraqəmzəli 160 437 378 815
26. Alpava 28 110 96 206
27. Doqquz 36 119 91 210
28. İnəkli 37 102 83 185
29. Ağbaş 19 60 72 132
30. Novruzlu 16 129 102 231
31. Yamancanı 107 396 367 763
32. Sədərək 500 2297 1820 4117
cəmi qəza üzrə 3015 10298 8707 19005
Sürməli qəzası
33. Əliqoçağ 69 242 225 467
34. Yuxarı Vəndümərək 13 56 51 107
35. Aşağa Vəndümərək 12 99 133 232
36. Kündə 16 129 120 249
37. Daşlıca 17 91 80 171
38. Əsmə 35 125 122 247
39. Qaragüney 53 373 264 637
40. Küdcə 18 172 164 336
41. Qaraqasar 24 148 118 266
42. Gizim qala 18 172 148 320
43. Siçanlı 18 59 50 109
44. Orhacı 193 1041 980 2021
45. İzdir-Məvə 262 884 788 1672
46. Mələkli 361 1100 1000 2100
47. Susatanabad 26 86 104 190
48. Ağamamef 130 330 290 620
49. Ağaver 42 121 85 206
50. Ərəbkirli 83 203 141 344
51. Qasımcan 80 192 176 368
52. Quzuyüdən 46 121 115 236
53. Qazançı 121 178 285 463
54. Kiti 165 397 354 751
55. Qulluq 101 390 370 760
56. Oba 120 401 319 720
57. Sarıçoban 63 164 164 328
58. Yuxarı Çarıxçı 42 121 101 222
59. Aşağı Çarıxçı 15 60 84 144
60. Yaydlsi 226 800 700 1500
61. Əmərət 40 123 131 254
62. Xaraba-Axıncan 145 452 380 832
63. Hesün-Kəndi 79 291 259 550
64. Zülfüqar 82 280 235 515
65. Qızıl-Zakir 49 160 139 299
66. Qazı-Kinləq 90 210 196 406
67. Mirşidli 6 22 19 41
68. Nəcəfli 11 62 65 127
II-Milis sahəsi
69. Həsən-xan 110 328 290 618
70. Keçcəli 80 310 290 600
71. Cənnətabad 240 1200 890 2090
72. Dizə 300 1000 823 1823
73. Qaraqoyunlu 28 81 58 139
74. Krabçaq 35 140 110 250
75. Öküzlü 20 70 53 123
76. Səfərqulu 28 105 92 197
77. Toxaqşanı bayat 63 396 312 708
78. Toxaqşanı qacar 178 586 490 1076
79. Xaraba-Axıcan 42 137 102 239
80. Şpraçi 70 305 270 575
III- Milis sahəsi
81. İncə 120 467 417 884
82. Supmalı 80 410 380 790
83. Pirli 92 400 410 870
84. Osman-key 20 70 45 115
85. Söyüdlü 50 180 139 319
86. Yuxarı Qatırlı 46 290 238 528
87. Cüvənli 25 133 93 226
88. Turabı 70 172 165 337
89. Mirzəxan 219 110 98 208
90. Süki 39 197 168 356
91. Pirsax 56 291 232 523
92. Əkərək 72 371 287 658
93. Qamışlı 35 340 290 630
94. Aşağı Qatırlı 21 136 129 267
95. Çinçavad 12 110 92 202
96. Qaçın 35 317 212 529
97. Ağdaş 46 218 192 410
98. Ağabəy 27 135 116 251
99. Dəmirsıxan 83 447 396 843
100. Qaracoran 53 412 367 779
101. Yanlı 31 322 267 589
102. Aokosa 50 431 319 750
103. Siçanlı 50 375 298 673
104. Daşlıca 47 219 201 420
105. Kiriağac 40 217 209 426
106. Müçə 100 492 387 879
107. Erqov 93 476 367 843
cəmi qəza üzrə 5 493 21 889 19 458 41 347
Eçmiədzin qəzası
I-Milis sahəsi
108. Molla Dursun 35 172 148 320
109. Hacılar 29 130 118 248
110. Girəmnə 26 71 59 130
111. Əyarlı 70 176 177 353
112. Ağca-Qala 72 228 192 420
113. Aramlı 30 90 72 162
114. Zeyvə 108 352 270 622
115. Kəlanlı 159 388 380 768
116. Qarğabazar 129 370 318 688
117. Kəzli-Kəmərli 89 225 186 411
118. Səfiabad 29 138 105 243
119. Qaraqoyunlu 74 240 232 472
120. Aramlı 39 198 172 370
121. Pətrınc 75 286 240 526
122. Ayranlı 35 110 105 215
123. Tos 83 224 196 420
124. Yanbanqara 388 1379 1038 2417
II-Milis sahəsi
125. Kiçik kənd 32 175 195 370
126. Pərsi 42 180 143 323
127. Təkiyə 145 382 343 725
128. Pərni 173 509 497 1006
129. Axıs 74 195 170 365
130. Zeynəl-buxaq 45 150 145 295
131. Kətəkli 24 120 122 242
132. Uşi 190 760 620 1380
133. Nəzrəvan 68 290 263 553
134. Əngersək 25 114 95 209
135. Qana-buxaq 18 120 91 211
136. Qatır 270 130 78 208
137. Qaracoran 65 201 194 395
138. Kürd-əli 27 75 60 135
139. Amamlı 82 310 78 208
140. Tuxunəbi 52 201 178 379
141. Əkərək 99 352 377 629
142. Erqov 70 160 120 280
III-Milis sahəsi
143. Yuxarı Kərxun 213 608 545 1153
144. Aşağı Kərxun 120 328 297 625
145. Şorkənd 62 210 198 408
146. Türkmənli 54 250 260 510
147. Molla-Bədəl 52 168 167 335
148. Əqdis-Arx 110 364 356 720
149. Kərim-Arx 353 825 875 1700
150. Armudlu 42 152 157 309
151. İqdalı 143 446 434 880
152. Canfəda 218 690 628 1318
153. Yuxarı Qulubəyli 42 171 115 286
154. Aşağı Qulubəyli 40 296 222 518
155. Saatlı 43 128 119 247
156. Qamışlı 24 126 112 247
157. Meto-Qalo 19 190 174 364
158. Qatırabad 30 310 285 595
159. Rəçdər 66 130 96 226
160. Pəznki 32 138 126 264
161. Xocayar 27 123 113 236
IV-Milis sahəsi
162. Pərtikan 64 278 218 496
163. Primələk 82 140 121 261
164. Şeyx-Qərni 38 220 190 410
165. Karvansaray 85 120 90 210
166. Aralıq 62 196 162 358
167. Quludərviş 48 185 172 357
168. Əşnək 145 349 328 677
169. Talın 59 282 148 430
170. Mehriban 140 290 243 533
171. İrind 45 120 119 239
172. Yuxarı Qaranovmaz 70 210 184 394
173. Aşağı Qaranovmaz 42 137 116 253
174. Aşağı Ağcaqala 115 165 150 315
175. Sabunçu 32 93 72 165
176. Yuxarı Qala-Küt 18 24 26 50
177. Aşağı Qala-Küt 17 47 48 95
178. Axankçı 44 165 162 327
179. Qəzbin 21 47 53 100
180. Qaraqulu 18 59 49 108
181. Susuz 18 47 43 90
182. Knik 19 43 48 91
183. Mustafato 60 147 132 289
184. Bozbur (kürd) 32 98 67 165
185. Aylanlı 100 157 149 300
186. Seyran-qışlaq 15 40 43 83
187. İlan-qışlaq 12 30 28 58
188. Udfan 90 175 125 300
189. Bayramlı 12 44 38 82
190. Qədim-bəşir (kürd) 32 98 67 165
191. Yuxarı Ağcaqala 100 157 149 308
cəmi qəza üzrə 5979 18967 16658 35625
Yenibəyazət qəzası
I-Milis sahəsi
192. Ərzəkənd 80 295 298 593
II-Milis sahəsi
193. Ağzibər 116 413 342 755
194. Bığlı 112 338 320 658
195. Ağqala 62 218 206 424
196. Əyrivəng 96 380 326 706
197. Hacı-Muğan 130 530 504 1034
198. Rəxşənkənd 72 253 226 779
cəmi qəza üzrə 668 2427 2222 4649
cəmi quberniyada dağıdılmış və əhalisi tərk etmiş 198 kənd 15155 53581 47045 100626

 

Əhalinin sayı ilə bağlı verilən məlumatlar 1908-ci ilin Qafqaz təqvimindən götürülmüşdür.

Nəzərə alsaq ki, 10 il ərzində əhali 30% artıb və yuxarıda göstərilən rəqəmə "34374" əlavə etsək alınar 135.000

Büronun sədri (imza)

Katib (imza)

Əsli ilə düzdür: İnformasiya Şöbəsinin Müdiri, Azərbaycanın Gürcüstandakı Diplomatik nümayəndəsi (imza)

Section: